Zastávka Karolina
Výstavba

V souvislosti s výstavbou tzv. Nové Karoliny měla příjít v srpnu 2011 na řadu výstavba nové zastávky na ulici 28. října v prostoru před budovou ředitelství dopravního podniku. Následně však byla její výstavba posunuta až na rok 2012, což znamenalo nutnou úpravu v koncepci obsluhy Nové Karoliny.

Výstavba nové zastávky měla započít již 20. dubna 2012, avšak následně byl termín posunut až na počátek června roku 2012. Kvůli nedostatečné šířce komunikace v této části ulice 28. října pro výstavbu tramvajových nástupišť došlo mezi křižovatkami s ulicemi Poděbradovou a Na Karolině k jejímu rozšíření, přičemž došlo k posunu tramvajové trati jižním směrem. Při jízdě tramvajové soupravy z nové zastávky směrem na zastávku Výstaviště tak jede vozidlo nově ve směru do odbočky.

Původně bylo plánováno, že stavba bude probíhat postupně v jednotlivých etapách, nakonec bylo zvoleno řešení časově kratší, kdy se postaví vše v co nejkratším čase.

Konečný termín započetí prací byl stanoven na 1. června 2012, přičemž k tomuto termínu došlo k vyloučení veškeré dopravy výjma dopravy tramvajové z úseku ulice 28. října mezi křižovatkami s ulicemi Poděbradovou a Nádražní. To se dotklo také autobusových linek projíždějících uzavřeným úsekem (č. 21, 28, 81, 99, 285, 333). Podrobnější informace o změnách v linkovém vedení jsou k nalezení na samostatné stránce.

Linky 21, 28 a 81 ukončené při výluce ul. 28. října pod ředitelstvím DPO na Výstavišti. | 6. června 2012 | Tomáš Hranický Rekonstruovaný úsek ulice 28. října, kde budou stát nové tramvajové zastávky. | 1. července 2012 | Martin Večeřa Vůz Karosa ev. č. 4257 na náhradní dopravě během rekonstrukce ul. 28. října u Nové Karoliny. | 31. července 2012 | Tomáš Hranický Vůz 7758 přijíždí do zastávky Výstaviště. | 2. srpna 2012 | Petr Foltys Souprava vozu VarioLF v čele s vozem ev. č. 1331 na trojúhelníku Josefa Kotase. | 3. dubna 2011 | Tomáš Hranický Souprava vozů T6A5 ev. č. 1130+1129 projíždí protisměrnými oblouky v 60promilovém stoupání do zastávky Náměstí Republiky. | 2. srpna 2012 | Martin Večeřa Vůz ev. č. 1211 odbočuje z ul. 28. října na ul. Nádražní. | 22. srpna 2012 | Martin Večeřa Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1505 přijíždí do míst nově budované zastávky Karolina. | 22. srpna 2012 | Martin Večeřa Souprava vozů T3R.P. vedená vozem ev. č. 962 projíždí křižovatkou ulic 28. října a Poděbradova. | 22. srpna 2012 | Martin Večeřa V prostoru budoucí zastávky Karolina se míjejí vozy VarioLF a KT8D5R.N1. | 22. srpna 2012 | Martin Večeřa

Tramvajová doprava byla vyloučena od 27. července do 17. srpna, přičemž byla zavedena náhradní autobusová doprava mezi zastávkami Náměstí Republiky a Elektra ulicemi 28. října, Těžařská, Porážková, Švabinského, Poděbradova a Jurečkova. Více informací o samotné výluce lze nalézt přímo na její stránce.

Výluky 8. a 15. 9. 2012

V souvislosti s dokončovacími pracemi, resp. s pokládáním asfaltového koberce v prostoru budoucí zastávky Karolina a v její blízkosti byla v sobotu 8. září 2012 uspořádána výluka tramvajového provozu v úseku od křižovatky ulic 28. října a Vítkovická po křižovatku ulic 28. října a Nádražní. Náhradní autobusová doprava byla zavedena v netradiční trase Náměstí Republiky - Vítkovická - 28. října - Těžařská - K Trojhalí - Na Karolině - Žofinská - Výstaviště - Žofinská - 28. října - Nádražní - Elektra - Nádražní - Hollarova - Poděbradova - 28. října - Senovážná - Cingrova - Místecká - Vítkovická - Náměstí Republiky. Na tuto trasu byly vypraveny 4 autobusové kurzy obsazené kloubovými autobusy.

Vůz B961E ev. č. 4288 podjíždí Karolinskou lávku na lince NAD | 8. září 2012 | Martin Večeřa Karosa B941 ev. č. 4257 projíždí okolo objektu dnes již nazývaného jako "Trojhalí" ve směru na Výstaviště | 8. září 2012 | Martin Večeřa Karosa B961E ev. č. 4288 odbočila na lince NAD do ulice Hollarovy ve směru na konečnou zastávku Náměstí Republiky | 8. září 2012 | Martin Večeřa Karosa B941 ev. č. 4267 projíždí na lince NAD obloukem z ulice 28. října na ulici Těžařskou | 15. září 2012 | Martin Večeřa Irisbus B961E ev. č. 4294 projíždí před budovou ředitelství DPO na lince NAD při pokládání asfaltového koberce na nové zastávce Karolina | 15. září 2012 | Martin Večeřa

Ukončení prací bylo plánováno na 30. září 2012, přičemž termín byl i dodržen. Zastávka od té chvíle získala název "Karolina".

Stav od r. 2012
Zastávka Karolina v plném špičkovém provozu. | 10. října 2012 | Martin Večeřa

Od zprovoznění nových párových zastávek s názvem Karolina se ukázalo, že se právě z této zastávky stala zastávka nejdůležitější pro centrum města, přičemž značně odebrala cestující ze zastávek Náměstí Republiky, Elektra a Výstaviště. Počet cestujících využívajících zastávku však byl značně vysoký zejména ve směru jízdy na zastávku Náměstí Repubiky z důvodu jediného komfortního přestupu mezi dvěma rameny tramvajové sítě (Přívoz - Vítkovice vs Hranečník - Mariánské Hory). Ne náhodou v tomto důležitém místě původně již zastávka existovala. V opačném směru jízdy je možné pro přestupy nadále využívat kryté nástupiště zastávky Náměstí Republiky.

Zastávka je od svého zprovoznění tvořena v době stavby standardním vybavením včetně běžného několikasegmentového přístřešku, který však ve směru na zastávku Náměstí Republiky mnohdy nedostačuje svou kapacitou, dále odpadkovými koši a místy pro opření. Lavičky jsou umístěny pouze v přístřešcích. Od počátku byly na zastávce umístěny také automaty pro prodej jízdenek, následně vyměněné za jízdenkomaty určené k prodeji tzv. KREDITních jízdenek.

Právě z důvodu značného využívání nové párové zastávky se začaly objevovat otázky nad možným zlepšením stavu tehdy nových zastávek.


Estetizace

Dne 15. 10. 2018 vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. zakázku s názvem PD - Estetizace zastávky Karolina. Dle popisu bylo předmětem zákazky zpracování 3 možných variant studií proveditelnosti a projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby „Estetizace zastávky Karolina“. Jelikož se nepodařilo zakázku zadat, vypsal dne 10. 5. 2019 zakázku novou s názvem PD - Estetizace zastávky Karolina II. Zakázka byla následně zadána společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

V rámci zpracování zakázky bylo požadováno vypracování studie proveditelnosti ve třech variantách včetně nákladů na jejich provedení a závěrečného zhodnocení jednotlivých variant. Týkalo se zejména návrhu:

  • zastřešení nástupišť včetně doplnění osvětlení, případně zastřešení spojovacích přechodů,
  • úprava zábradlí,
  • ozelenění krycích ostrůvků,
  • kamerový systém,
  • úprava současného informačního systému tzv. inteligentních zastávek,
  • osvětlení hrany nástupiště.

Zásadním se jeví zejména požadavek na vybudování zastřešení nástupišť s doplněním osvětlení a osvětlení nástupní hrany. Po vybrání nejschůdnější varianty došlo na základě neočekávaných záležitostí k uzavření dvou dodatků ke smlouvě, které lehce naznačují konečné vybrané řešení. Následně společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. vypracuje projektovou dokumentaci dle vybrané varianty.

Dle uvedeného dodatku bylo počítáno se zastřešením zastávek skořepinovou konstrukcí, přičemž se řešil způsob založení této konstrukce. V uvedeném řešení však ještě mohlo dojít ke změnám na základě stanovisek dotčených správců inženýrských sítí k založení nového zastřešení.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

23. srpna 2021

Toplist