Rekonstrukce zastávek a podchodu Dřevoprodej

Po mnohaletém zhoršování stavu podchodu u tramvajové a autobusové zastávky Dřevoprodej se v roce 2022 konečně Ostravané dočkají jeho rekonstrukce. Zároveň však dojde i k rekonstrukci přilehlých zastávek. Ukončení rekonstrukce se původně předpokládalo v lednu roku 2023. Vzhledem k opoždění zahájení prací však může dojít k posunu termínu dokončení. Náklady na rekonstrukci dosáhnou celkem 69 618 000 korun bez DPH. Stavbu provede společnost IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Pohled na přístup k zastávkám a podchodu Dřevoprodej od ul. Závodní | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Pohled na nástupiště tramvajové zastávky směr Dubina | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Pohled na vstup do podchodu od tramvajové zastávky ve směru Dubina | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Vstup do podchodu od tramvajové zastávky ve směru Dubina | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Pohled podchodem od tramvajové zastávky | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa pohled z podchodu na výstup ve směru na tramvajové nástupiště směr Dubina | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Východ směr autobusové nástupiště ve směru Hrabůvka, Benzina | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Východ na autobusovou zastávku směr centrum | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Autobusová zastávka Dřevoprodej ve směru do centra města | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Vstup do podchodu od autobusové zastávky ve směru do centra města | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Tramvajová zastávka Dřevoprodej ve směru do centra města | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Autobusová zastávka Dřevoprodej směr Hrabůvka, Benzina | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa

Autorem projektové dokumentace je Atelier 38 s. r. o. a Ateliér Idea spol. s. r. o. V rámci stavby dojde ke kompletní rekonstrukci podchodu z roku 1977, jeho část mezi oběma tramvajovými nástupišti však bude zrušena a nahrazena úrovňovým přechodem. Zásadním bude také komplexní rekonstrukce nástupišť autobusové i tramvajové dopravy a také přemístění tramvajového nástupiště ve směru do centra naproti nástupišti ve směru na Dubinu. Tramvajové nástupiště ve směru do centra města tak bude zároveň nástupištěm autobusovým ve směru na zastávku Hrabůvka, Benzina. Zastávky budou navíc osazeny přístřešky ve speciální designové úpravě, v podobném duchu budou vyvedeny také konstrukce nadstřešení výstupů z podchodu.


Zastřešení výstupu z podchodu na autobusovém nástupišti ve směru na zastávku Benzina a přístřešek na tramvajovém nástupišti směr Dubina,
zdroj: zadávací dokumentace, Ateliér Idea spol. s. r. o.
Průběh rekonstrukce

V souvislosti s uvedenou rekonstrukcí byl v předstihu cca 190 metrů severně od původního podchodu vybudován přechod přes tramvajovou trať s navazujícími tramvajovými nástupišti a autobusovým nástupištěm ve směru na zastávku Hrabůvka, Benzina. Od 6. 5. 2022 opožděně oproti původním předpokladům však došlo pouze k vyloučení autobusového provozu z nástupiště ve směru do centra města. Stavba tak začala pouze v místě tohoto výstupu z podchodu. Místo uvedeného nástupiště se využívá zastávka Moravská.

K přesunu obou tramvajových zastávek a autobusové zastávky ve směru Hrabůvka,kostel/Hrabůvka,Benzina dojde od pondělí 30. 5. 2022 od 8.00 hod.. Od tohoto termínu tak bude moci započít celková rekonstrukce.

Dočasné tramvajové nástupiště Dřevoprodej ve směru do centra města | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1505 projíždí prostorem nepoužívaných dočasných zastávek Dřevoprodej | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Do původní zastávky Dřevoprodej přijíždí Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7142 | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa
Tramvajová výluka

Od 16. 6. 2022 (0.20 hod.) do 1. 7. 2022 (0.20 hod.) proběhne tramvajová výluka z důvodu pokračující rekonstrukce. Z tohoto důvodu dojde k odklonu tramvajových linek č. 1 a 10 trasou přes zastávky Provaznická, Jubilejní kolonie a Nádraží Vítkovice. Na zastávce Kolonie Jeremenko bude zastavovat také linka č. 10.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

15. června 2022

Toplist