Autobusy na vodíkový pohon
vodík

Ve čtvrtek 29. 4. 2021 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. zakázku na dodávku 10 jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon. Již před dvěma lety započal ostravský městský dopravce pokukovat po dalších alternativních palivech. Jednou z možností je právě využití vodíku jakožto paliva, které následně při provozu neprodukuje žádné problematické exhalace. Byla to reakce na memorandum Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy ve věci podpory využití vodíkového pohonu v dopravě. Po zakázce na vypracování projektové dokumentace na výstavbu plnicí stanice tak v roce 2021 následovala zakázka na dodávku autobusů s touto formou pohonu.

Autobusy by měly být standardní délky 11 - 12,5 m, šířky 2,45 - 2,55 m, výšky maximálně 3,5 m. Do autobusu by se mělo vejít minimálně 70 cestujících, z nichž minimálně 20 by mělo mít možnost se posadit. Minimálně 5 cestujících by se mělo mít možnost posadit ve vozidle bez překonání žádného schodu. Autobusy budou dosahovat rychlosti 80 km/h. Tak jako již při předchozích zakázkách budou vozy taktéž vybaveny zcela oddělenou kabinou řidiče, která bude zasahovat až do poloviny předních dveří. Vnější panely je možné dodat ve variantě LED či DOT-LED vždy se zobrazováním informací v bílé barvě.

Vozy budou prakticky elektrobusy, které si elektřinu ke svému provozu budou získávat z palivových článků s životností 6 let nebo 30 000 provozních hodin přeměnou chemické energie paliva a okysličovadla na energii elektrickou. Budou tak obsahovat trakční baterie o minimální kapacitě 30 kWh, výkon elektromotoru pak bude minimálně 200 kW. Vozidla budou muset být vybavena takovým množstvím nádrží na vodík, aby byl zaručen minimální denní dojezd 350 km.


Tržní konzultace prováděl Dopravní podnik Ostrava a.s. u tří výrobců. Jednalo se o dodavatele autobusů značky Solaris a Van Hool a společnost Škoda Electric.

Španělsko-polský Solaris představil svůj Solaris Urbino 12 hydrogen v polovině roku 2019 a první skutečně objednaný vůz z 15vozové zakázky dodal v roce 2021 německému dopravci Regionalverkehr Köln GmbH. Další vozy shodného typu během roku poputují také k nizozemskému dopravci Arriva Netherlands.

Belgický výrobce Van Hool je aktuálně lídrem v dodávkách autobusů s pohonem na vodík. První autobusy s palivovými články dodal na americký kontinent již v roce 2008. U evropských dopravců se pak první Van Hool A330 FC objevil již v roce 2014, avšak tehdy se jednalo o dva třínápravové prototypy taktéž u dopravce Regionalverkehr Köln GmbH. Další nové vozy k tomuto dopravci dorazily minulý rok shodně jako k dalšímu německému dopravci WSW Wuppertal.

Česká Škoda Electric dokončila již v roce 2009 vůz Škoda 24FC TriHyBus postavený na základě vozu Irisbus Citelis v kooperaci s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži. Vůz byl následně testován v provozu společnosti Nerabus v systému MD v Neratovicích do roku 2017. Výrobce však má také další zkušenosti s palivovými články, kdy již v roce 2017 dodal do lotyšské Rigy parciální trolejbusy vybavené bateriemi a také palivoými články určenými k prodloužení dojezdu. Vozy jsou v pravidelném provozu nasazeny teprve od roku 2020.

Důležitou součástí dokumentace k zakázce jsou nově podmínky pro dodavatele, respektive pro jejich poddodavatele na podmínky práce při výrobě nových autobusů, což zaručuje zajištění základních pravidel obdobných s pracovním prostředním v Evropské unii.

Prvních 5 vozů by mělo dorazit nejpozději do 450 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Dalších 5 vozů dodá výrobce až na základě dodatečné objednávky. Dopravní podnik předpokládá, že ho nové autobusy vyjdou na 185 mil. Kč bez DPH.


Soutěž na dodávku vodíkových autobusů se však začala komplikovat. Téměř celou dobu jejího trvání byly řešeny dodatečné dotazy uchazečů, resp. námitky, přičemž zásadní z nich se týkaly tzv. referenční zkušenosti, tedy prakticky možnosti se do soutěže přihlásit. Dopravní podnik Ostrava a.s. nejdříve na základě dotazů v průběhu soutěže prodloužil referenční zkušenost na dodávku vodíkových autobusů z 5 na 15 let, načež obdržel námitky společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. týkající se nemožnosti se do takové soutěže přihlásit, ačkoliv je tento výrobce schopen uvedená vozidla dodat. Nímitky však byly dne 12. 8. 2021 ze strany DPO odmítnuty.

Hned 16. 8. 2021 byl společností SOR Libchavy spol. s r.o. podán návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přičemž 2. 2. 2022 byl návrh ze strany ÚOHZ zamítnut (včetně doplňujících rozhodnutí z 4. a 7. 2. 2022). Dne 18. 2. 2022 podala společnost SOR Libchavy spol. s r.o. rozklad ve věci rozhodnutí ÚOHS, přičemž uvedené rozhodnutí bylo následně dne 27. 4. 2022 předsedou ÚOHZ zrušeno a vráceno Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k novému projednání. Na uvedené následně na svém twitterovém účtu reagoval primátor statutárního města Ostravy výrokem, podle kterého se pravděpodobně počítalo se zrušením soutěže a vypsáním soutěže nové.

Podle informací zveřejněných na serveru zdopravy.cz a dle informací v písemné zprávě zadavatele do soutěže podaly nabídku společnosti Škoda Electric a Solaris. Společnost SOR Libchavy se svůj vodíkový autobus chystá vyvinout.

Dne 9. 5. 2022 byla soutěž skutečně dle Písemné zprávy zadavatele zrušena, přičemž zpráva byla zveřejněna dne 27. 5. 2022. Ve věstníku veřejných zakázek byla informace zveřejněna dne 30. 5. 2022.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

30. května 2022

Toplist