T6A5

Vůz 1127. | 27. května 2006 | Martin Večeřa

Již od 70. let začala ČKD Praha vyvíjet nový typ úspornější a modernější tramvaje, než byl v té době v hojné míře vyráběný typ T3. Moderní trendy té doby již nařizovaly větší prosklenné plochy a hlavně energeticky úspornější výzbroj. Roku 1972 byl v ČKD postaven prototyp vozu T5, který měl mnoho společného s tehdy nově vyráběnými tramvajemi KT4 pro NDR. Veškeré snahy podniku ČKD postavit poměrně moderní tramvaje však vyšly vniveč zejména díky nutnosti dodávat na východní trhy stále více a více tramvají, což vždy zhatilo náběh výroby nového typu. V roce 1976 následovaly 2 prototypy vozu T5B6 s širší vozovou skříní (2600 mm) a tyristorovou výzbrojí TV2 určených pro tehdejší SSSR, které se však díky nezájmu tamějších dopravců nakonec ocitly v Mostě. Na přelomu 70. a 80. let 20. století pak byla pro Budapešť, hlavní město MLR, vyráběna početná série stykačových vozů T5C5 (322 ks) s jednou kabinou, avšak s dveřmi po obou stranách skříně. Posledním členem řady T5 byl vůz T5A5 vyrobený roku 1981, se kterým však dnešní vozy T6A5 sdílejí jíž mnoho společného, včetně výzbroje TV3.

V 80. letech 20. stolení se již začaly psát první řádky historie typové řady T6. Opět však dostaly přednost tramvajové provozy SSSR, kam byl od roku 1983 dodáván robustní typ T6B5. NDR získala své první vozy nové konstrukce T6A2 roku 1985 a Československo si na své "nové" vozy muselo (pomineme-li tříčlánkové vozy KT8D5) počkat až do počátku let devadesátých. Roku 1991 tak do československých ulic vyjely první vozy T6A5 určené pro slovenská města. Bratislava se jich dočkala již roku 1991 a Košice roku 1992.

Česká města si musela počkat až do roku 1994, kdy byly do provozu s cestujícími zařazeny první vozy T6A5 v Ostravě. Prvních deset vozu ev.č. 1101-1110 bylo zařazeno ve vozovně Poruba. Všech prvních 10 vozů prakticky vycházelo z vozů dodaných do Bratislavy a Kočic. jediným rozdílem bylo použití městského laku v kombinaci modré, bílé a žlutooranžové barvy. Vozy byly vybaveny interiérem odpovídajícím interiéru vozů KT8D5, včetně koženkových sedadel, které však byly narozdíl od vozů KT8D5 potaženy koženkou šedé barvy. Informační systém vozů byl tvořen převíjecím transparentem na předním čele, dvěma "budníky" na obou čelech vozu a standardní cedulí umístěnou na boku vozu. Vozy byly již z výroby vybaveny poloautomatickými samočinnými spřáhly typu Scharfenberg na obou čelech, ručním řadičem a také polopantografem.

Ani těmto vozům se však nevyhýbaly úpravy. Roku 1996 byl po vzoru ostatních vozů T6A5 první sérii doplněn informační systém BUSE a od roku 2001 prošlo všech 10 vozů modernizací, při níž byla dosazena čalouněná sedadla, přičemž interiér získal modernější tvář.

Roku 1995 se v Ostravě objevila další série desíti vozů ev.č. 1111-1120. Vozy svým vzhledem již poměrně odpovídaly době. Byly již z výroby vybaveny informačním systémem BUSE a látkovými sedadly. Ostravský DP však na rozdíl od toho pražského zůstal věrný skládacím dveřím. Roku 1996 dotazilo do Ostravy dalších 10 vozů ev.č. 1121-1130, které vhledově odpovídaly předchozím deseti vozům. Posledních 8 vozů ev.č. 1131-1138 dorazilo do Ostravy až roku 1998, ač byly vyrobeny již o rok dříve. Problémy s dodávkou a kvalita vozů již začaly předznamenávat finanční problémy výrobce. Tato poslední série vozů se od předešlých liší použitím tmavých skel a pouze jedním stěračem.

Před počátkem vyřazování vozů T6A5 tak měl Dopravní podnik Ostrava k dispozici 38 vozů ev.č. 1101-1138, přičemž byly všechny deponovány ve vozovně Poruba a vypravovány tak na její linky. V průběhu doby (cca od roku 1997) byly vozy zařazeny do trvalých souprav a to díky postupnému odejmutí jednoho ze spřáhel typu ESW na jednom z čel vozů, přičemž elektrická kabeláž byla zachována. ,,B" vozy jsou, odlišně od Brna, vybaveny všemi součástmi nutnými pro sólo provoz a je možné se s nimi jako se sólo vozy v běžném provozu setkat.

Přehled reklamních vozů T6A5

Obvyklé řazení souprav:
1101+1102, 1103+1107, 1108+1104, 1105+1109, 1106+1110, 1111+1115, 1116+1112, 1113+1117, 1114+1118, 1119+1120, 1125+1121, 1126+1122, 1127+1123, 1128+1124, 1130+1129, 1135+1131, 1133+1137, 1136+1132, 1138+1134

Vlivem posilové dopravy na Colours of Ostrava 2019 byly z vozů T6A5 sestaveny v roce 2019 třívozové soupravy, což znamenalo přesun poloautomatických spřáhel ESW z některých vozů na vozy jiné. Takto byly mimořádně sestaveny soupravy 1108+1103+1107, 1116+1111+1115, 1119+1114+1118, 1126+1125+1121, 1128+1127+1123, 1133+1130+1129, 1136+1138+1134.

Březen roku 2019 se stal prvním měsícem, kdy došlo poprvé k odstavení i prvních tramvají typu T6A5. Jako první dojezdila souprava vozů ev. č. 1106+1110, která si svou derniéru odbyla dne 28. března 2019 na ranním díle kurzu 9/404. S ohledem na nedostatek vozů v porubské vozovně byl však vůz ev. č. 1106 opětovně zařazen do provozu – stalo se tak dne 14. října 2019. Necelý měsíc po předchozí soupravě dojezdila také souprava ev. č. 1135+1131, jež 24. dubna zatáhla z kurzu 9/404 naposledy do domovské porubské vozovny. Zmínit je také nutné téměř rok trvající odstavení soupravy ev. č. 1101 + 1102. Vozy jsou opětovně v provozu od 1. 10. 2019.

Vlivem vyřazení vozů z provozu a dočasného odstavení vybraných dalších vozů tak Dopravní podnik Ostrava a.s. musel přistoupit ke změnám v řazení jednotlivých do té doby pravidelných souprav. Typickým příkladem se stala nově vytvořená souprava vozů ev. č. 1106+1104.

V březnu 2020 pak dojezdil v jeho poslední den také vůz ev. č. 1119, stalo se tak na kurzu 17/105/205.

Vyřazování vozů z provozu s cestujícími v Ostravě:

  • rok 2019 ... 1110, 1131, 1135
  • rok 2020 ... 1119

Toplist