VarioLF3

VarioLF3 ev. č. 1602 projíždí smycnou Nádraží Vítkovice. | 29. května 2010 | Martin Večeřa

Tříčlánková nízkopodlažní tramvaj VarioLF3 vychází z konstrukční řády Vario, která je koncipovaná jako stavebnicová s co nejvíce univerzálními prvky. Projekt tohoto vozu pochází od smluvní Aliance TW Team, kompletaci a zprovoznění zajistil ve svých dílnách ostravský dopravní podnik.

Skříň vozu typu VarCB3LF3 je ocelová konstrukce, skládající se ze spodku, střechy, bočnic a čel. Plechové bočnice jsou přilepeny ke karoserii stejně tak jako sklo-laminátová čela. Na spodku skříně se nacházejí čtyři nicohlavy (středové čepy), které prostupují do kolébky podvozků. Základem pro repasovaný podvozek KOMFORT jsou dva rámy tvaru písmene T. Na rámu je instalováno primární (gumové prvky mezi rámem a nápravou) i sekundární vypružení (kolébka s otvorem pro čep, pružina a hydraulický tlumič). Na nápravu navazuje převodovková skříň, z níž vede podélně hřídel do asynchronního motoru (TAM 1004 C/R) o výkonu 90 kW.

Řízení pohonu (výzbroj TV Europulse) je umístěno společně s rozvaděči na střeše vozu nad nízkopodlažními částmi ve čtyřech kontejnerech (hmotnost jednoho kontejneru je cca 300 kg). Pro každý podvozek je určen jeden kontejner (celkem čtyři). Statický měnič a baterie jsou uloženy v zadní části pod vozem. Napájení obvodů vozu (600 V DC) obstarává polopantograf Stemmann Fb800. Pomocné obvody a dobíjení baterie napájí statický měnič (24 V DC). Pro zvolení jízdy nebo brzdového režimu je určen ruční řadič Alfa Union. Dělicí přepážkou kabiny řidiče je rozvaděč, jehož součástí je tachograf. Interiér je vybaven standardně, podle ostravského vzoru. Mezi podvozky je snížená úroveň podlahy na 350 mm nad temenem kolejnice. Na celkové ploše vozu se tři nízkopodlažní prostory podílejí 50 %. Ke snadnějšímu nastupování rodičů s kočárky nebo vozíčkářů je určena mechanicky sklopná plošina (fy Pragoimex typ SP 01).

První ostravský vůz tohoto typu vyjel prvně do ulic na zkušební jízdy dne 5. 6. 2006. Následně byl vystaven v rámci veletrhu Czech Raildays, který je každoročně pořádán v Ostravě. Přesně o dva měsíce později dne 5. 8. 2006 se s vozem ev. č. 1401 mohli svést první cestující, a to na lince č. 8. V říjnu téhož roku získal vůz Průkaz způsobilosti drážního vozidla a byl oficiálně zařazen do vozového parku. K 30. 3. 2007 došlo k přečíslování jediného vozu na nové ev. č. 1601. Příčinou toho byla nově postavená tramvaj VarioLF2, která získala právě evidenční číslo 1401. Vytvořila se tudíž logická posloupnost mezi číslováním a délkovou kategorií vozů Vario (řada 1300 – krátké vozy Vario LFR.E., řada 1400 – vozy LF2 a LF2+, řada 1600 – nejdelší vozy Vario LF3 a LF3/2).

5. června 2006 - vůz VarioLF3 ev.č. 1401 v zastávce Dílny DP Ostrava. | | Tomáš Hranický 5. června 2006 - vůz VarioLF3 ev.č. 1401 v zastávce Dílny DP Ostrava. | | Tomáš Hranický 5. června 2006 - 1401/I v křižovatce ulic Opavské a Martinovské směřuje do Martinova. | | Martin Stach Vůz VarioLF3 ev. č. 1601 (tehdy pod ev. č. 1401) na jedné ze svých zkušebních jízd, zde ve smyčce Dubina | 7. června 2006 | Martin Večeřa 7. června 2006 - ,,Trojwana" vyjíždí ze smyčky Dubina. | | Martin Večeřa 7. června 2006 - ,,Trojwana" ve smyčce Dubina. | | Martin Večeřa

14. června 2006 - tramvaj VarioLF3 predstavená verejnosti na Czech Raildays. | | Martin Večeřa 14. června 2006 - interiér celé tramvaje od kabiny řidiči. | | Martin Večeřa 14. června 2006 - místo pro kocárek a invalidní vozík v predním clánku vozu. | | Martin Večeřa 14. června 2006 - interier zadního clánku. | | Martin Večeřa

Dne 30. 8. 2007 byl uveden do provozu s cestujícími další vůz, ev. č. 1602, kdy byl vypraven na ranní část kurzu 9/407, odpoledne už brázdil ostravské koleje na kurzu 8/203. V sobotu 1. 9. 2007 byl vůz ev.č. 1602 vypraven na porubský kurz 1/1. Patrnou odlišností od prvního vozu jsou jiné plenty zakrývající podvozky pod klouby.

27. června 2007 - vozy 1401 a 1602 v ÚDM. | | Martin Večeřa 22. srpna 2007 - Trojwana ev. č. 1602 opustila zastávku Svornosti. | | Martin Večeřa

Dne 19. 10. 2007 došlo po sedmé hodině ranní u zastávky Zahrádky k nehodě vozu ev. č. 1601. Řidič neodhadl brzdnou vzdálenost a najel do soupravy T3SUCS ev. č. 955+963. Dne 22. 12. 2007 se opět „trojwana“ objevila v provozu. Vzhledem k tomu, že na skladě náhradních dílů nebyl přední kryt spřáhla, jezdil tento vůz nějakou dobu s vytaženým spřáhlem a maskou charakteristickou pro krátké vozy Vario LFR.E.

19. října 2007 - vůz 1601 již po odstranění soupravy 955+963. | | Marek Mantič 19. října 2007 - přední čelo vozu 1601 po nehodě. | | Marek Mantič 22. prosince 2007 - 1. trojwana zastavila na zastávce Hotelový dum Jindrich. | | Tomáš Hranický

Toplist