Zvyšování rychlosti na tramvajových tratích

Ostravský dopravní podnik se již před nějakou dobou vydal vstříc zvyšování rychlosti tramvajové dopravy. Jednou z možností bylo zvýšení rychlosti jízdy na vybraných úsecích tramvajové sítě. V souvislosti s tím tak došlo k přípravě změn v provozním předpisu, aby bylo případné zvýšení rychlosti také podloženo oficiálně.

Výše uvedené se také projevilo při výběru nových tramvají. Jak tramvaje STADLER Tango NF 2, které už v Ostravě cestující vozí, tak dosud nedodané vozy Škoda ForCity Smart jsou, resp. budou schváleny až pro provoz rychlostí 80 km/h.

Dopravní podnik Ostrava a.s. tak stál před otázkou, na kterých úsecích je možné traťovou rychlost zvýšit. V pátek 14. 12. 2018 tak zveřejnil na svém profilu zadavatele zakázku s názvem „Analýza rizik Zvyšování rychlosti na TT“. Ta má již podle svého názvu vymezit a zhodnotit veškerá rizika zvyšování rychlosti na 4 úsecích tramvajové sítě s cílem stanovit maximální možnou traťovou rychlost, přičemž maximem má být právě výše uvedená rychlost 80 km/h.

jedná se o tyto úseky:

  • zastávka Důl Zárubek - kolejová křižovatka před terminálem Hranečník,
  • zastávka Nová Ves vodárna - zastávka Zahrádky (úsek s otevřeným kolejovým svrškem),
  • zastávka Dolní Vítkovice - zastávka Kolonie Jeremenko,
  • zastávka Josefa Kotase - zastávka Václava Jiřikovského.

Ve všech případech se tak jedná o úseky, kde se tramvaje nesetkají s žádným jiným provozem, přičemž všechny tyto úseky byly budovány již na základě aktualizovaného dopravního generelu z poloviny 70. let, který tehdy počítal s tím, že bude tramvajový provoz přebudován na rychlodrážní s možná co nejmenším počtem kolizních míst se silničním provozem.

Další informace budou doplňovány na základě nově zjištěných skutečností.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

21. prosince 2018

Toplist