Rekonstrukce tramvajového mostu u zastávky Most Mládeže

Od druhého březnového víkendu roku 2017, tedy od víkendu 11./12. března 2017 započaly práce na rekonstrukci tramvajového mostu v blízkosti zastávek Most Mládeže. První i druhá tramvajová výluka však byly pouze výlukami přípravnými určenými k přípravě provozu po kolejové splítce pod rekonstruovaným mostem na tramvajové trati vedené kolem tzv. Polanecké spojky.

Přípravné výluky

V sobotu 11. 3. 2017 tak došlo mezi 7. a 15. hodinou k instalaci úsekových děličů v prostoru tramvajové zastávky Most Mládeže standardně užívané tramvajovými linkami č. 6 a 11. V době výluky byla v provozu pouze tramvajová linka č.
11
, která byla ukončena ve smyčce Nádraží Vítkovice, odkud byla na konečnou zastávku Zábřeh vedena
NAD
v trase:
Nádraží Vítkovice - Most Mládeže (<na ul. Pavlovova</>na ul. Plzeňská>) - Kpt. Vajdy - ... - Zábřeh


Důležitější výluka proběhla od středy 15. března do středy 22. března 2017, kdy došlo k instalaci kolejové splítky pod rekonstruovaný tramvajový most. Tramvajová linka č.
6
byla ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice, odkud byla na konečnou zastávku Výškovice vedena
NAD
v trase:
Nádraží Vítkovice - <Nádraží Vítkovice< (na ul. Na Obvodu) - Most Mládeže (<na ul. Pavlovova</>na ul. Plzeňská>) - >Hotel Bělský les> - Kpt. Vajdy - ... - Výškovice

Tramvajová linka č.
11
v denním provozu, resp. v době, kdy byla provozována tramvajová linka č.
15
, pokračovala ze zastávky Most Mládeže po trase linky č.
15
na konečnou zastávku Dubina. Podobně byla linka č.
15
vedena po zastávku Most Mládeže, odkud pokračovala na konečnou zastávku Zábřeh jako linka č.
11
. Ze zastávky Most Mládeže byla v tomto období na konečnou zastávku Výškovice vedena
NAD
v trase:
za linku
11
Most Mládeže (na ul. Pavlovova) - >Hotel Bělský les> - Kpt. Vajdy - ... - Zábřeh, resp.
za linku
15
Most Mládeže (na ul. Pavlovova) - >Hotel Bělský les> - Kpt. Vajdy - ... - Výškovice.

V době, kdy nebyla linka č. 15 v provozu, byla tramvajová linka č.
11
ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice, odkud byla na konečnou zastávku Zábřeh vedena
NAD
v trase:
Nádraží Vítkovice - Most Mládeže (<na ul. Pavlovova</>na ul. Plzeňská>) - >Hotel Bělský les> - Kpt. Vajdy - ... - Zábřeh


S ohledem na nemožnost obracení tramvajových vlaků ve smyčce Nádraží Vítkovice byla tramvajová linka č. 6 obracet po kolejovém trojúhelníku. Tramvaje ve směru od centra města dojely na výstupní zastávku nalézající se na v současné době nevyužívané spojce propojující trať po ul. Na Obvodu a trať po ul. Závodní. (zde byl zabezpečen taktéž přestup na NAD), dále pokračovaly za sjízdnou výhybku, zadním pojezdem do standardně využívané zastávky Nádraží Vítkovice v blízkosti nádražní haly (zde byl zabezpečen přestup z NAD) a dále již po standardní trase ve směru do centra města.

Vůz T3G ev. č. 939 připravený k provedení obratu na kolejovém trojúhelníku | 16. března 2016 | Daniel Košťál Vůz T3SUCS ev. č. 965 přijíždí na výlukou dotčené lince 6 do dočasné konečné zastávky Nádraží Vítkovice při výstavbě kolejové splítky pod mostem Mládeže | 16. března 2017 | Daniel Košťál Vůz T3G ev. č. 1047 opouští obratiště Nádraží Vítkovice ve chvíli, kdy vůz T3SUCS ev. č. 965 dorazil do dočasné výstupní zastávky | 16. března 2017 | Daniel Košťál Karosa B941E ev. č. 4276 stojí v zastávce Nádraží Vítkovice na NAD za linku č. 6 | 16. března 2017 | Daniel Košťál Karosa B941E ev. č. 4275 ve výstupní zastávce Výškovice | 16. března 2017 | Daniel Košťál Vůz T3G ev. č. 992 projíždí na zadní pojezd trojúhelníkem Nádraží Vítkovice do nástupní zastávky | 16. března 2017 | Daniel Košťál Na Karosu B941E ev. č. 4276 zhlíží panelové domy konstrukční soustavy T06B-BTS. Autobus stojí na zastávce Nádraží Vítkovice v ulici Na Obvodu | 16. března 2017 | Daniel Košťál Karosa B941E ev. č. 4276 projíždí ulicí Kpt. Vajdy | 21. března 2017 | Daniel Košťál Karosa B961E ev. č. 4289 projíždí ulicí Kpt. Vajdy | 21. března 2017 | Daniel Košťál
Tramvajová splítka

Z důvodu rekonstrukce tramvajového mostu na ul. Plzeňské byla pod staveništěm vybudována kolejová splítka. Úsek splítky bude kryt návěstidly. Princip užitý pro řízení provozu na kolejové splítce je shodný s principem užitým při užití jednokolejných úseků při jiných rekonstrukčních pracích. Rozdílem je pouze užití kolejové splítky a taktéž to, že do úseku bude možné vjet ze tří směrů, a to od Zábřehu, od Vítkovic a od Hrabůvky. V případě vozidel přijíždějících od Hrabůvky bude platit pravidlo, kdy mají před tímto vozidlem přednost nejen vlaky z kolejové splítky vyjíždějící, ale taktéž vlaky do ní vjíždějící ve směru od Vítkovic. Na konci března 2017 však je úsek kryt pouze návěstmi určujícími přednost v jízdě.

Celkový pohled na kolejovou splítku pod mostem Mládeže | 28. března 2017 | Martin Večeřa celkový pohled na kolejovou splítku pod mostem Mládeže | 28. března 2017 | Martin Večeřa
Výluka duben - září 2017

V sobotu 1. 4. 2017 započala několikaměsíční výluka určená k rekontrukci, resp. k faktické náhradě mostní konstrukce tramvajového mostu Mládeže. Tramvajové linky vedené ulicí Plzeňská, tedy linky č.
12
,
17
a
18
, jsou od té chvíle vedeny odklonem mezi zastávkami ÚMOb Jih a Ferona, resp. Ředitelství Vítkovic přes zastávku Nádraží Vítkovice.
NAD
je vedena v trase:
ÚMOb Jih - Tylova - Dolní - >Hulvácká> - Ferona


Od středy 19. 4. 2017 dochází k dílčím změnám vedení linek MHD v souvislosti s výlukou provozu na ulici Plzeňské. Tramvajová linka č.
18
je nově vedena mimo jiné přes zastávku Jubilejní kolonie, tím je nově zabezpečeno spojení nejen do oblasti Horní ulice, ale taktéž do oblasti ulice Závodní či Dr. Martínka, kam je při mimovýlukovém stavu spojení standardně zabezpečeno návazností tramvajové linky č.
19
na linku č.
18
. Z duvodu prodloužení odklonové trasy výše uvedené tramvajové linky je
NAD
prodloužena ve směru z Ferony až na zastávku Josefa Kotase, a to taktéž v průběhu celého dne. Jsou tak značně rozšířeny možnosti cestování.

Astra ev. č. 1201 projíždí před budouvou vítkovického nádraží při dlouhodobé výluce tramvajové trati v Plzeňské ulici | 4. dubna 2017 | Jan Bernat Souprava vozů T6A5 ev. č. 1105+1109 míří na Dubinu při výluce tramvajové trati v Plzeňské ulici | 4. dubna 2017 | Jan Bernat
Doplňkové výluky

V průběhu výše uvedené tramvajové výluky probíhaly taktéž výluky další v souvislosti s pracemi na tramvajovém mostu Mládeže. V pondělí 17. 4. 2017 a taktéž o víkendu 22./23. 4. 2017 tak byly tramvajové linky č.
11
a
15
vzájemně spojeny. V úseku zastávek Most Mládeže - Výškovice/Zábřeh byla zavedena
NAD
.


© MHD-Ostrava 2005 - 2017
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

17. dubna 2017

Toplist