Rekonstrukce tramvajového mostu u zastávky Most Mládeže

Od druhého březnového víkendu roku 2017, tedy od víkendu 11./12. března 2017 započnou práce na rekonstrukci tramvajového mostu v blízkosti zastávek Most Mládeže. První i druhá tramvajová výluka však budou pouze výlukami přípravnými určenými k přípravě provozu po kolejové splítce pod rekonstruovaným mostem na tramvajové trati vedené kolem tzv. Polanecké spojky.

Přípravné výluky

V sobotu 11. 3. 2017 tak dojde mezi 7. a 15. hodinou k instalaci úsekových děličů v prostoru tramvajové zastávky Most Mládeže standardně užívané tramvajovými linkami č. 6 a 11. V době výluky bude v provozu pouze tramvajová linka č.
11
, která bude ukončena ve smyčce Nádraží Vítkovice, odkud bude na konečnou zastávku Zábřeh vedena
NAD
v trase:
Nádraží Vítkovice - Most Mládeže (<na ul. Pavlovova</>na ul. Plzeňská>) - Kpt. Vajdy - ... - Zábřeh


Důležitější výluka proběhne od středy 15. března do středy 22. března 2017, kdy dojde k instalaci kolejové splítky pod rekonstruovaný tramvajový most. Tramvajová linka č.
6
bude ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice, odkud bude na konečnou zastávku Výškovice vedena
NAD
v trase:
Nádraží Vítkovice - <Nádraží Vítkovice< (na ul. Na Obvodu) - Most Mládeže (<na ul. Pavlovova</>na ul. Plzeňská>) - >Hotel Bělský les> - Kpt. Vajdy - ... - Výškovice

Tramvajová linka č.
11
bude v denním provozu, resp. v době, kdy je provozována tramvajová linka č.
15
, pokračovat ze zastávky Most Mládeže po trase linky č.
15
na konečnou zastávku Dubina. Podobně bude linka č.
15
vedena po zastávku Most Mládeže, odkud bude pokračovat na konečnou zastávku Zábřeh jako linka č.
11
. Ze zastávky Most Mládeže bude v tomto období na konečnou zastávku Výškovice vedena
NAD
v trase:
za linku
11
Most Mládeže (na ul. Pavlovova) - >Hotel Bělský les> - Kpt. Vajdy - ... - Zábřeh, resp.
za linku
15
Most Mládeže (na ul. Pavlovova) - >Hotel Bělský les> - Kpt. Vajdy - ... - Výškovice.

V době, kdy není linka č. 15 v provozu, bude tramvajová linka č.
11
ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice, odkud bude na konečnou zastávku Zábřeh vedena
NAD
v trase:
Nádraží Vítkovice - Most Mládeže (<na ul. Pavlovova</>na ul. Plzeňská>) - >Hotel Bělský les> - Kpt. Vajdy - ... - Zábřeh


S ohledem na nemožnost obracení tramvajových vlaků ve smyčce Nádraží Vítkovice bude tramvajová linka č. 6 obracet po kolejovém trojúhelníku. Tramvaje ve směru od centra města dojedou na výstupní zastávku nalézající se na v současné době nevyužívané spojce propojující trať po ul. Na Obvodu a trať po ul. Závodní. (zde bude zabezpečen taktéž přestup na NAD), dále bude pokračovat za sjízdnou výhybku, zadním pojezdem do standardně využívané zastávky Nádraží Vítkovice v blízkosti nádražní haly (zde bude zabezpečen přestup z NAD) a dále již po standardní trase ve směru do centra města.

Vůz T3G ev. č. 939 připravený k provedení obratu na kolejovém trojúhelníku | 16. března 2016 | Daniel Košťál Vůz T3SUCS ev. č. 965 přijíždí na výlukou dotčené lince 6 do dočasné konečné zastávky Nádraží Vítkovice při výstavbě kolejové splítky pod mostem Mládeže | 16. března 2017 | Daniel Košťál Vůz T3G ev. č. 1047 opouští obratiště Nádraží Vítkovice ve chvíli, kdy vůz T3SUCS ev. č. 965 dorazil do dočasné výstupní zastávky | 16. března 2017 | Daniel Košťál Karosa B941E ev. č. 4276 stojí v zastávce Nádraží Vítkovice na NAD za linku č. 6 | 16. března 2017 | Daniel Košťál Karosa B941E ev. č. 4275 ve výstupní zastávce Výškovice | 16. března 2017 | Daniel Košťál Vůz T3G ev. č. 992 projíždí na zadní pojezd trojúhelníkem Nádraží Vítkovice do nástupní zastávky | 16. března 2017 | Daniel Košťál Na Karosu B941E ev. č. 4276 zhlíží panelové domy konstrukční soustavy T06B-BTS. Autobus stojí na zastávce Nádraží Vítkovice v ulici Na Obvodu | 16. března 2017 | Daniel Košťál
Tramvajová splítka

Z důvodu rekonstrukce tramvajového mostu na ul. Plzeňské bude pod staveništěm provozována kolejová splítka. Úsek splítky bude kryt návěstidly. Princip užitý pro řízení provozu na kolejové splítce je shodný s principem užitým při užití jednokolejných úseků při jiných rekonstrukčních pracích. Rozdílem je pouze užití kolejové splítky a taktéž to, že do úseku bude možné vjet ze tří směrů, a to od Zábřehu, od Vítkovic a od Hrabůvky. V případě vozidel přijíždějících od Hrabůvky bude platit pravidlo, kdy mají před tímto vozidlem přednost nejen vlaky z kolejové splítky vyjíždějící, ale taktéž vlaky do ní vjíždějící ve směru od Vítkovic.


© MHD-Ostrava 2005 - 2017
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

16. března 2017

Toplist