Dopravní obslužnost letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov

Historie obsluhy letiště se samozřejmě začala psát již od vzniku letiště v padésátých letech 20. století, přesněji 16.10.1959. My se však zaměříme na historii mírně bližší.

31. srpna 1998 začala z Ostravy na letiště jezdit linka 33, která tak posílila mnohé autobusové linky do této oblasti, které však měly do pravidelnosti hodně daleko. Linka začínala na zastávce Poliklinika, pokračovala k Hotelu Bělský les a dále po silnici I. třídy č. 58, známé v Ostravě spíše pod svým názvem Plzeňská, až do Mošnova SOM. Ve stejné trase setrvala až do 1.9.2007.

Zajímavostí linky byly její návaznosti na letecké spoje ve směru Praha, Berlín a Žilina. Postupně však návaznosti z jízdního řádu zmizely. Tarif byl zcela standardní, používaný na celém území IDS ODIS. Zvláštním případem byly Dny NATO.

Od následujícího dne byla linka 33 ukončena na terminálu Dubina Interspar. Pak již následovalo pouze krátké ani ne dvouleté období jejího "života". 14.6.2009 byla totiž na její úkor a úkor několika dalších linek zřízena linka 333 dopravce Veolia transport Morava a.s.

Od 14. června 2009 tak vznikla nová linka 333 a to zejména proto, aby byl provoz na letiště zpřehledněn. Linka byla v letní sezóně provozována v intervalu 60 minut. V období mimo sezónu byla linka "oslabena" přibližně do podoby, v jaké jezdí dnes. Proklamované "znovuposílení" však nenastalo a byla zřízena linka jiná. Na lince byl zkoušen nepřestupný kilometrický tarif ODIS, který následně vešel v platnost i na jiných linkách od 1. 1. 2011.

Od 20. května 2010 tak letiště obsluhuje i nově zřízená linka 910100, která, jak již její číslo napovídá, není zaintegrována do IDS Moravskoslezského kraje ODIS. Do 28. 8. 2011 tak bylo letiště obsluhováno integrovanou linkou č. 333 a neintegrovanými linkami č. 880610, 910100, 910379 a 940013, všechny neintegrované linky v nepravidelných intervalech.

Citelis ev. č. 7024 přijíždí v poslední den provozu autobusové linky č. 33 do zastávky Mošnov Airport. | 13. června 2009 | Martin Večeřa Autobus linky č. 910100 přijíždí do zastávky Svinov, nádraží. | 22. května 2010 | Martin Večeřa

K podstatné změně v obsluze letiště došlo v souvislosti s integrací oblastí nalézajících se jižně od Ostravy od 28. 8. 2011. Od té doby je letiště obsluhováno kromě linky č. 333, také nově integrovanou linkou č. 670. Obsluha letiště neintegrovanou linkou č. 940013 zůstala zachována. Autobusová linka č. 333 má opět od 9. 6. 2013 přípoje na leteckou linku, nově se autobusy linky vyčkají na přílet letadla linky společnosti Ryanair do Londýna.


© MHD-Ostrava 2005 - 2015
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

25. června 2013

Toplist