Dopravní obslužnost letiště Leoše Janáčka Ostrava
Historický vývoj

Historie obsluhy letiště se samozřejmě začala psát již od vzniku letiště v padésátých letech 20. století, přesněji 16.10.1959. My se však zaměříme na historii mírně bližší.

Dne 31. srpna 1998 začala z Ostravy na letiště jezdit linka 33, která tak posílila mnohé autobusové linky do této oblasti, které však měly do pravidelnosti hodně daleko. Linka začínala na zastávce Poliklinika, pokračovala k Hotelu Bělský les a dále po silnici I. třídy č. 58, známé v Ostravě spíše pod svým názvem Plzeňská, až do Mošnova SOM. Ve stejné trase setrvala až do 1.9.2007.

Zajímavostí linky byly její návaznosti na letecké spoje ve směru Praha, Berlín a Žilina. Postupně však návaznosti z jízdního řádu zmizely. Tarif byl zcela standardní, používaný na celém území IDS ODIS. Zvláštním případem byly Dny NATO.

Od následujícího dne byla linka 33 ukončena na terminálu Dubina Interspar. Pak již následovalo pouze krátké ani ne dvouleté období jejího "života". Dne 14. 6. 2009 byla totiž na její úkor a úkor několika dalších linek zřízena linka 333 dopravce Veolia transport Morava a.s.

Od 14. června 2009 tak vznikla nová linka 333 a to zejména proto, aby byl provoz na letiště zpřehledněn. Linka byla v letní sezóně provozována v intervalu 60 minut. V období mimo sezónu byla linka "oslabena" přibližně do podoby, v jaké jezdí dnes. Proklamované "znovuposílení" však nenastalo a byla zřízena linka jiná. Na lince byl zkoušen nepřestupný kilometrický tarif ODIS, který následně vešel v platnost i na jiných linkách od 1. 1. 2011.

Od 20. května 2010 tak letiště obsluhovala i nově zřízená linka 910100, která, jak již její číslo napovídá, nebyla zaintegrována do IDS Moravskoslezského kraje ODIS. Do 28. 8. 2011 tak bylo letiště obsluhováno integrovanou linkou č. 333 a neintegrovanými linkami č. 880610, 910100, 910379 a 940013, všechny neintegrované linky v nepravidelných intervalech.

Citelis ev. č. 7024 přijíždí v poslední den provozu autobusové linky č. 33 do zastávky Mošnov Airport. | 13. června 2009 | Martin Večeřa Autobus linky č. 910100 přijíždí do zastávky Svinov, nádraží. | 22. května 2010 | Martin Večeřa

K podstatné změně v obsluze letiště došlo v souvislosti s integrací oblastí nalézajících se jižně od Ostravy od 28. 8. 2011. Od té doby je letiště obsluhováno kromě linky č. 333, také nově integrovanou linkou č. 670. Obsluha letiště neintegrovanou linkou č. 940013 zůstala zachována. Autobusová linka č. 333 má opět od 9. 6. 2013 přípoje na leteckou linku, nově autobusy linky vyčkávají na přílet letadla linky společnosti Ryanair do Londýna.

Aktuální provoz

K prozatím poslední významné změně v obsluze letiště došlo od pondělí 13. 4. 2015. V tento den byla totiž zprovozněna železniční trať napojující letiště na železniční síť v zastávce Sedlnice. Provoz do stanice Mošnov, Ostrava Airport byl zahájen 10 páry vlakové linky S2, který je provozována standardně v trase: Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa) - ... - Český Těšín - ... - Karviná hl.n. - ... - Bohumín - Ostrava hl.n. - ... - Ostrava-Svinov - ... - Studénka - Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport.

Vstup do propojovací chodby do železniční stanice Mošnov, Ostrava Airport z odbavovací haly letiště | 14. dubna 2015 | Martin Večeřa Informační obrazovka s chybně uvedenými spoji | 14. dubna 2015 | Martin Večeřa Napojení propojovací chodby na odbavovací halu | 14. dubna 2015 | Martin Večeřa Vnitřní vzhled propojovací chodby | 14. dubna 2015 | Martin Večeřa Celkový pohled na halu železniční stanice Mošnov, Ostrava Airport | 14. dubna 2015 | Martin Večeřa Vlak linky S2 v čele s řídicím vozem jednotky CityElefant 971 081-5 čeká na svůj odjezd do Mostů u Jablunkova od nástupiště stanice Mošnov, Ostrava Airport | 14. dubna 2015 | Martin Večeřa Označení železniční stanice poněkud společensky unaveným logem vlakové dopravy "S" | 14. dubna 2015 | Martin Večeřa
  • Příjezdy: 4.29, 5.21 (nejede v neděli), 7.02, 9.02, 11.02, 13.02, 16.02, 18.02, 20.02, 22.02
  • Odjezdy: 4.37, 5.55 (nejede v neděli), 8.00, 9.54, 11.54, 14.39, 17.00, 18.50, 20.50, 23.23

Na vlakové lince S2 jsou provozovány elektrické jednotky řady 471 ČD známé pod marketingovým označením CityElefant. Od začátku platnosti jízdního řádu 2015/2016, tedy přibližně od poloviny prosince 2015, je však do Mošnova plánováno nasazení nových dvou elektrických jednotek řady 650 ČD známých pod označením RegioPanter, které budou svou kapacitou více odpovídat poptávce přepravy na ostravské letiště.

Zavedení železniční dopravy k letišti způsobilo taktéž změny v provozování autobusových linek. Linka č. 333 nadále obsluhuje zastávku Mošnov, Airport nalézající se u příletové haly letiště, přičemž zabezpečuje spojení zejména s městským obvodem Ostrava-Jih. Taktéž zabezpečuje spojení z Ostravy do průmyslové zóny v Mošnově.

Původní zastávka Mošnov, Airport | 14. dubna 2015 | Martin Večeřa

Provoz na lince č. 670 byl značně rozšířen. Přibyly spoje sloužící pro spojení Nového Jičína, Libhoště a Sedlnic se zastávkou Mošnov, Airport nádraží, které zabezpečují spojení do Ostravy s přestupem na vlak. Tři páry spojů jsou vedeny dále do mošnovské průmyslové zóny a slouží jako návazné spoje k vlakovým spojům ve směru z Ostravy, resp. do Ostravy.

SOR C10,5 RZ 6T2 9102 čeká na cestující přestupující z vlaku linky S2 v zastávce Mošnov, Airport nádraží | 14. dubna 2015 | Martin Večeřa Označník zastávky Mošnov, Airport nádraží | 14. dubna 2015 | Martin Večeřa

Nadále je také letiště obsluhováno neintegrovanou linkou 820150, která obsluhuje zastávku Mošnov, Airport.© MHD-Ostrava 2005 - 2015
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

14. dubna 2015

Toplist