Nové nízkopodlažní velkokapacitní tramvaje
Výběrové řízení

V pondělí 4. 9. 2017 byla ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněna zakázka s názvem „Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají“, která se již podle svého názvu týká dodávky tramvají, které kapacitně nahradí soupravy vozů řady T.

Dopravní podnik Ostrava a.s. v současné době nepředpokládá spolufinancování zakázky prostředky Evropské unie, avšak toto ani zásadně nevylučuje.

Technické podmínky

Technické podmínky nových tramvají v zásadě vycházejí z technických podmínek zakázky na dodávku středněkapacitních tramvají, tedy zakázky na dodávku nových tramvají STADLER Tango NF 2.

Technické podmínky však reflektují odlišnosti v délce a kapacitě nově poptávaných tramvajových vozů. Vyžadována je tedy jednosměrná tříčlánková koncepce vozidla s otočnými podvozky, kdy možnosti rozmístění podvozků jsou představeny na níže uvedeném nákresu. Vozidla budou také vybavena mazáním okolků shodně, jak tomu bude taktéž u tramvají středněkapacitních.

Varianta a) představuje umístění dvou vnitřních podvozků pod skříní středního článku, varianta b) pak představuje umístění dvou vnitřních podvozků v místech kloubového spojení. Varianta c) je pak variantou s umístěním všech podvozků pod krajními články. Konstrukci vozidla taktéž omezuje podmínka, že osa předních dveří musí být ve vzdálenosti 2200 +/- 600 mm od čela vozidla.

Nové tramvaje musí navíc odpovídat níže uvedeným technickým podmínkám:

délka max 32 400 mm
šířka 2 450 - 2 600 mm
maximální provozní rychlost 70 - 80 km/h
obsaditelnost při 5os/m2 min 200 osob
počet míst k sezení min 30 % obsaditelnosti
šířka uličky min 450 mm

Dopravní podnik Ostrava a.s. požaduje minimálně 70 % plochy v nízkopodlažní úpravě, včetně již standardní úpravy pro přepravu osob na invalidním vozíku. Dopravce požaduje 2 místa pro invalidní vozík či kočárek. Interiér bude vybaven sedadly již standardního typu a vozidlovou klimatizací. Na bezpečnost bude dbát kamerový systém. Dopravní podnik požaduje 5 provozních dveří, přičemž troje z nich musí být šířky 1300 mm, zbylé dveře mohou být užší. Všechny dveře budou předsuvné, vybavené fotobuňkou určenou pro jejich případné automatické zavírání. Okna budou opět s posuvnými částmi.

Vozidla budou vybavena 15 USB konektory a přípravou pro instalaci Wi-Fi systému pro připojení k internetu. Vzhled vozidla navrhne dodavatel v koordinaci se zadavatelem zakázky.

Ke změnám došlo v případě vnějšího informačního systému. Dosud byly všechny vozy poptávány buď s informačními panely systému LED nebo DOT-LED. Pravděpodobně s ohledem na rozdíly v ceně jednotlivých systémů však byly v posledním období, tedy od doby dodávek posledních tramvají VarioLFR.S dodávány vozy výhradně se systémem LED. V zakázce na dodávku velkokapacitních tramvají však figuruje opět pouze systém DOT-LED, tedy systém na principu magneticky otáčeného terčíku a osvětlovací LED diody. Vnitřní informační systém se bude standardně skládat ze tří LCD obrazovek, které mají být jednostranné, umístěné nad středovou uličkou a umístěné za stanovištěm řidiče a za oběma kloubovými přechody.

Dodávky a zprovozňování

Dne 20. 6. 2018 byl na serveru zdopravy.cz zveřejněn článek týkající se obnovy vozového parku Dopravního podniku Ostrava a.s. Ten mimo jiné informoval, že se soutěže na dodávku velkokapacitních tramvají účastní hned 4 dodavatelé tramvajových vozidel, a to česká Škoda Transportation, švýcarský Stadler Rail, španělský CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) a konsorcium čínského CRRC a českého Inekonu.

V případě Škody Transportation je pravděpodobné podání nabídky v podobě obdoby Forcity Smart dodané například do finských Helsinek, v případě Stadleru delší varianty Tanga NF2. Španělský CAF obdoby poptávaných vozů dodal například v podobě rodiny Urbos AXL do švédského Stockholmu či estonského Tallinu. Otázkou je nabídka sdružení čínského giganta CRRC a českého Inekonu. Český Inekon totiž na výrobě prototypu tramvaje INEKON 210 - Superior Plus spolupracoval s čínskou společností XEMC (Xiangtan Electric Manufacturing Group Co.). Čínská společnost CRRC (CRRC Qingdao Sifang Locomotive & Rolling Stock Co.) naopak původně spolupracovala se Škodou Transportation. Otázkou tedy je, jaký výsledný produkt sdružení Inekonu a CRRC nabídlo.

Prvních 10 tramvají má být dodáno v rozmezí 24 – 36 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, dalších 20 tramvají pak v období 37 – 48 měsíců od tohoto termínu. Posledních 10 vozidel pak odebráno být nemusí, přičemž je na kupujícím kolik tramvají z této části odebere. Pokud Dopravní podnik Ostrava vozidla odebere, tak tomu bude v termínu 49 – 60 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Na závěr je nutné sdělit, že dodavatelem může být pouze takový výrobce, který pro 3 poslední celé roky dosáhnul ročního obratu minimálně ve výši 1,5 miliardy Kč.

Další doplňující informace lze nalézt přímo ve Věstníku veřejných zakázek či na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s."


© MHD-Ostrava 2005 - 2018
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

26. června 2018

Toplist