Nové minibusy 2017

Dopravní podnik Ostrava a.s. zveřejnil v druhé polovině července 2016 na svém profilu veřejných zakázek zakázku s názvem „Dodávka 3 ks nových minibusů 2016“. Jak již její název napovídá, jednalo se o dodávku nových minibusů. Dopravce předpokládal, že celá zakázka jej vyjde na částku 9,9 mil. Kč bez DPH, přičemž vozy měly být spolufinancovány z prostředků EU. Vozy měly být dodány nejpozději do 31. 12. 2016. Zakázka však byla 23. 9. 2016 zrušena

Novou zakázku zveřejnil dopravce na počátku března roku 2017. Zakázka s názvem „Dodávka 3 ks nových minibusů na pohon CNG“ již podle svého názvu předpokládá dodávku 3 nových minibusů, které budou poháněny stlačeným zemním plynem, a to za 12 milionů Kč bez DPH. Dle informací uvedených na profilu zadavatele budou vozidla spolufinancována z prostředků Evropské unie, a to z Integrovaného regionálního operačníhho programu - IROP.

V současnosti provozuje ostravský městský dopravce celkem 7 minibusů, z nichž 4 jsou starší a pocházejí od výrobce Mercedes-Benz a 3 jsou novější. Ty dodal výrobce Mave a jsou postaveny na platformě vozu Fiat Ducato. Zejména vozy Mercedes-Benz jsou již provozovány velice dlouhou dobu a to se na nich již značně podepsalo. První dva vozy byly Dopravním podnikem Ostrava a.s. zařazeny již v roce 1999, kdy začala centrum města obsluhovat nová minibusová linka č. 99.

Dopravní podnik Ostrava a.s. tak požaduje dvounápravové minibusy s pohonem na CNG, délky 7,5 – 8,5 m, šířky 1,9 – 2,37 m, přičemž maximální výška byla stanovena na 3,2 m. Maximální rychlost pak má být minimálně ve výši 80 km/h. Vozy mají být vybaveny dvěma dveřmi, kdy jedny musí být minimálně šířky 1000 mm, druhé pak mohou být užší šířky 750 mm.

S ohledem na účel těchto vozidel byla stanovena taktéž minimální obsaditelnost. Dopravce požaduje vůz s obsaditelností minimálně 22 cestujících, z nichž minimálně 10 musí být sedících. 2 sedadla pak musí být umístěna tak, aby k nim byl přístup bez podesty, taková sedadla však mohou být i sklopná. Sedadla mají odpovídat sedadlům vybraným samotnými cestujícími v minulých letech. Vozy budou taktéž vybaveny standardním odbavovacím a informačním systémem včetně jednosegmentového informačního panelu umístěného na levém boku vozidla, tak je již zvykem a také LCD monitoru. Vzhledem k prostorovým možnostem takto malých vozidel bylo zvoleno umístění LCD monitoru např. na zádi bočního informačního panelu či na zádi prostoru řidiče.

Nejdůležitější novinkou pro cestující však bude klimatizace prostoru pro cestující, která v kombinaci s automatickou regulací teploty zabezpečí tepelnou pohodu cestujících, a vybavení vozidla USB porty pro dobíjení mobilních telefonů a jiných zařízení. Vozidla budou navíc vybavena přípravou pro instalaci Wi-Fi.


© MHD-Ostrava 2005 - 2017
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

13. března 2017

Toplist