Nové nízkopodlažní dvoučlánkové autobusy 2017

Dne 13. 3. 2017 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. ve Věstníku veřejných zakázek informace o nové zakázce s názvem „Dodávka 10 ks nových nízkopodlažních dvoučlánkových autobusů na CNG pohon“. Dopravce tak nově poptává celkem 10 kusů dvoučlánkových kloubových autobusů s pohonem na CNG, přičemž předpokládá, že ho pořízení nových vozů přijde na 100 mil. Kč bez DPH. Dle věstníku veřejných zakázek dopravce předpokládá, že část z této hodnoty bude uhrazena z prostředků Evropské unie, přesněji z Integrovaného regionálního operačního programu - IROP.

Nově tak bude cestující veřejnosti v Ostravě sloužit 10 nových dvoučlánkových nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn. Tyto vozy budou v celonízkopodlažní úpravě, délky 17,5 - 19 m, šířky 2,45 - 2,55 m a výšky maximálně 3,4 m. Vozy převezou minimálně 110 cestujících, z nichž minámélně 40 bude moci cestou sedět na sedadlech. Jak je již zvykem, dopravce dbá taktéž na to, aby část sedadel byla přístupná přímo z nízké podlahy. Jinak tomu není ani v případě této poptávky, ve které bylo určeno, že minimálně 10 sedadel bude takto přístupných, přičemž do tohoto počtu připouští taktéž sedadla sklopná. Sedadla jsou požadována opět ve standardní úpravě tak, jak je již známe z jiných nových vozidel. Již standardně budou vozidla vybavena dvěma místy určenými pro kočárek či invalidní vozík, přičemž jedno z míst může být umístěno v zadním článku vozidla.

Maximální rychlost byla stanovena minimálně na výši 80 km/h. Vozy mají být vybaveny čtyřmi dveřmi, přičemž jejich minimální šířka musí být 1200 mm, jedny ze dveří však mohou být užší, šířky 800 mm. Důležitým požadavkem z hlediska vnější čistoty je požadavek na vybavení vozidel takovým mechanismem, který by značně eliminoval znečištění vozidla od nečistot. Je taktéž požadováno vybavení vozidel kartáči na lemech podběhů kol.

Nejdůležitější novinkou pro cestující však bude klimatizace prostoru pro cestující, která v kombinaci s automatickou regulací teploty zabezpečí tepelnou pohodu cestujících, a vybavení vozidla USB porty pro dobíjení mobilních telefonů a jiných zařízení. Vozidla budou navíc vybavena přípravou pro instalaci Wi-Fi. Bezpečnost cestujících ve vozidlech zajistí kamerový systém.


© MHD-Ostrava 2005 - 2017
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

13. března 2017

Toplist